Föreningens logotyp

Karl XI:s stenar

En historisk plats i en spännande bygd!

Bilder - Parken

Kungastenarna 2017. Foto: Bertil Wilhelmsson Byahornet.
Här syns Maja i bokstaven M.
Utsikt uppifrån ett träd vid trädklättringen den 24 juli 2016.
Östra Sallerup från ovan: Ryttmästarbostället och kyrkan överst och Parken nederst med den fyrkantiga ön i dammen. Den är från maj 2016 och är tagen av Bertil Olofsson.
Bild från 2016 som visar en del av kompassen.
Rikligt med vatten i dammen hösten 2015.
Bro över kanalen mellan parkens norra och södra delar, med grind. En del av restaureringen 2015.
Spång under tillverkning utmed det nordvästra kvarterets östra dammvall.
Ny bro och nytt rastbord i det sydvästra kvarteret.
Trädklättring i Parken 2015.
Bokstaven X sedd från ovan. Foto Kristina Lexmüller.
Hela dammen är nu vattenfylld efter att ha blivit rensad 2014. I mitten syns holmen.
Även kanalen runt kvarteret med kungahyllningen är rensad och vattenfylld.
Lusthusholmen efter rensning av dammen 2014.
Resterna av bron till holmen, som hittades under utgrävningen.
Dammen, så som den återskapades 2013.
Parken från ovan 2013. Foto: Bertil Olofsson.
Ingången till Parken.
Vy över kungahyllningen efter avverkningen.
En stubbe i bokstaven O.
Och här i bokstaven M.
Parkens perspektivgata med kyrkan rakt fram i fjärran.
Kompassen blev helt frilagd vid avverkningen 2012.
Bokstaven S före avverkningen.
Gångväg inne i Parken före avverkningen.
En del av hyllningen till Karl XI vars namn finns skrivet i sten.
Bokstäverna i parken består av dubbla stenrader med jord emellan.
Fika i bokstaven A
En besökare, Ulf Mjörnmark, fikar i spetsen av ett A.
En av stenhögana i kompassen.
Parken 2003.
Bild av Ön från ovan 1993. Fotograf: Jan Borg, Pärup.